CIUCHY

Sieć sklepów z ciuchami w Krakowie

Drodzy Użytkownicy,

Od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym poniżej regulaminu forum zostały zamieszczone wytyczne związane z tym rozporządzeniem.

Bardzo proszę poświęcić chwilkę i wczytać się w te przepisy, nie jest tego dużo.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji.Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować Was o zasadach przetwarzania przez ciuchykraków.pl danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał/ miała kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z witryny ciuchykraków.pl. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.
Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych które posiadamy:
ciuchykraków.pl, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas utworzenia przez Państwa konta Użytkownika na Naszym portalu oraz w trakcie jego użytkowania („Dane osobowe”), w szczególności:
• Twoje imię i nazwisko lub nazwa użytkownika.
• Twój adres email.
• Twój adres IP.
Dalsze dane mogą być gromadzone w przypadku jeżeli zdecydujesz się je udostępnić.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
Gromadzimy niektóre lub wszystkie informacje w następujących przypadkach:
• Zarejestrowałeś/ łaś się jako Użytkownik ciuchykraków.pl.
• Wypełniłeś/ łaś nasz formularz rejestracyjny.
• Przeglądasz naszą stronę.

W jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe:
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
• W celu uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika naszej witryny umożliwiająca publikację postów.
• Możemy użyć Twojego adresu e-mail, aby poinformować Cię o aktywności na naszej stronie, promocjach, rabatach oraz dostawach towaru.
• Twój adres IP jest rejestrowany podczas wykonywania pewnych czynności na naszej stronie. Twój adres IP nigdy nie jest publicznie widoczny.

Inne sposoby wykorzystania danych osobowych.
Oprócz powiadamiania użytkownika o aktywności na naszej stronie, która może być dla niego istotna, od czasu do czasu możemy chcieć przekazać wszystkim użytkownikom ważne informacje, takie jak ogłoszenia pocztą e-mail. Możesz włączyć lub zrezygnować z takich e-maili w swoim profilu.
W trakcie połączenia z Naszą witryną możemy gromadzić informacje nieosobowe na Twój temat. Informacje te mogą obejmować informacje techniczne dotyczące przeglądarki lub typu używanego urządzenia. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych np. śledzenie liczby odwiedzających naszą witrynę.

Zabezpieczanie danych
Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie informacje, które nam przekazujesz, były bezpieczne. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie środki i procedury, aby zabezpieczyć i zabezpieczyć gromadzone przez nas informacje.

ciuchykraków.pl może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).
ciuchykraków.pl zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ciuchykraków.pl i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa.

Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ciuchykraków.pl potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ciuchykraków.pl dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ciuchykraków.pl może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ciuchykraków.pl ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ciuchykraków.pl wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ciuchykraków.pl może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Pliki cookies zewnętrzne
administrator wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie i analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych:

Google Ireland Limited – Google Adwords, Google Analytics – rozwiązania wykorzystywane dla celów analitycznych. Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics korzystając z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook Inc. – Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z zasadami przetwarzania jego danych, w tym zablokować wykorzystywanie tych danych korzystając z linku: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których administrator będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG, w szczególności w USA.
W takim wypadku podstawą przekazania danych będzie decyzja Komisji Europejskiej z dnia z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca adekwatny stopień ochrony danych zapewniający przez program „Privacy Shield”.


Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

©2020 CIUCHY - Sieć sklepów z odzieżą nową i używaną w Krakowie RODO